ملاقات مدیرعامل شرکت بتن سنگ پنام با آقای باب هریس ( متخصص کف سازی بتن دکوراتیو)

ملاقات مدیرعامل شرکت بتن سنگ پنام با آقای باب هریس ( متخصص کف سازی بتن دکوراتیو)

جناب آقای مهندس درگاهی با آقای باب هریس جلسات متعددی جهت ارتقاء سطح کیفی شرکت داشتند

دریافت گواهی رسمی مجری محصولات سیلیکال