فوق روان کننده نرمال

توضیحات:

اين محصول برپايه نفتالین سولفونات قویترين گونه مواد کاهنده آب و افزاينده روانی بتن میباشد. که به جز سهولت اجرا باعث افزايش مقاومت اولیه و نهايی بتن، باعث افزايش خاصیت چسبندگی مصالح بکار رفته وکاهش جمع شدگی بتن میگردد.که با استانداردهای ASTMC494TYPEF , مطابقت دارد .

خواص واثرات :

• کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 12 % الی 20 %
• افزايش روانی يا کارايی بتن
• قابل مصرف با انواع سیمان
• قابل استفاده برای مقاطع بتنی با تراکم بالای آرماتور
• کاهش نسبت آب به سیمان به میزان 12-8 درصد
• افزايش مقاومت فشاری
• جلوگیری از جدا شدن سنگدانه ها
• جلوگیری از حبس هوا در بتن
• سازگار ومناسب با بتن های حاوی میکروسیلیکا

موارد کاربرد :

• بتن ريزی تونل ها ، مخازن و پل ها
• تولید قطعات پیش ساخته
• بتن ريزی در انواع سازه های مسلح و غیر مسلح
• مقاوم سازی بتن مسلح در برابر عوامل خورنده
• کف های سخت صنعتی
• بتن ريزی برای مقاطع با آرماتورهای متراکم

میزان مصرف :

میزان مصرف دقیق از طريق آزمايش های کارگاهی مشخص خواهد شد اما در شرايط معمولی حدود 5/0 الی 8/0 درصد وزن سیمان مصرفی محاسبه می گردد.

روش مصرف :

می توان با تمام آب اختلاط بتن يا بخشی از آن مخلوط گشته و به بتن اضافه شود. برای کارايی بیشتر بتن به مخلوط می توان پس از افزودن 50 الی 60 ٪ آب مورد نیاز به بتن اضافه نمود .

مشخصات فنی (فیزيکی وشیمیايی)

وزن مخصوص :1/17 gr/ cm3
يون کلر : ندارد )کمتر از استاندارد (BS5075
حالت فیزيکی : مايع
رنگ : قهوه ای
حلالیت : با آب به هر میزان
میزان مواد جامد:35% min
بو : دارد

مزايا :

افزايش بسیار زياد مقاومت فشاری در سنین مختلف با کاهش نسبت آب به سیمان

مدت و شرايط نگهداری :

يك سال در ظرف در بسته و دور از يخبندان و تابش طولانی نور خورشید

نوع بسته بندی :

گالن های 20 کیلوگرمی و بشکه 220 کیلوگرمی

نکات ايمنی :

PN300 به هیچ عنوان نبايد با چشم تماس پیدا کند و در صورت تماس فوراً با آب فراوان شستشو داده شود.
توجه: اين محصول در سه نوع زير تولید و عرضه می شود
فوق روان کننده دیرگیر PN300R
فوق روان کننده نرمال PN300
فوق روان کننده زودگیرPN300 E

دانلود فوق روان کننده نرمالpdf.pdf