کاتالوگ محصولات پنام

 کاتالوگ محصولات پنام شامل انواع کاتالوگ کف سازی صنعتی شرکت پنام ، کاتالوگ کف سازی بتن دکوراتیو پنام ، کاتالوگ کف سازی بتن سنگ پنام  و کاتالوگ نما دکوراتیو پنام  می باشد.

کاتالوگ محصولات پنام شامل توضیحات ، نحوه اجرا و عکس های هر محصول می باشد.

کاتالوگ بتن پولیشی

کاتالوگ محصولات پنام - کاتالوگ بتن پولیشی - پلیشی

کاتالوک بتن پولیشی بتن سنگ پنام  شامل مجموعه ای از توضیحات ، نحوه اجرا و عکس هایی از انواع مختلف پوشش های بتن پولیشی با کاربردهای مختلف است.

کاتالوگ بتن پولیشی پنام

دانلود   /   مشاهده

کاتالوگ کف صنعتی

کاتالوگ کف صنعتی

کاتالوگ کف صنعتی شامل مجموعه ای از توضیحات ، نحوه اجرا و عکس هایی از انواع مختلف کف سازی های صنعتی شرکت پنام  با کاربری صنعتی است.

کاتالوگ صنعتی

دانلود   /   مشاهده

کف صنعتی -  سوپر لیتیوم 550

کاتالوگ کف صنعتی سوپر لیتیوم 550 شامل مجموعه ای از توضیحات ، نحوه اجرا و عکس هایی با طرح های مختلف مربوط به کف سوپر لیتیوم 550 که نوعی کف صنعتی است.

کاتالوگ صنعتی سوپر لیتیوم 550

دانلود   /   مشاهده

کاتالوگ پوشش کف سیلیکال

کاتالوگ محصولات پنام - کاتالوگ پوشش کف سیلیکال - سیلیکال

کاتالوک پوشش کف سیلیکال شامل مجموعه ای از توضیحات ، نحوه اجرا و عکس هایی از انواع مختلف پوشش های کف سیلیکال با کاربردهای مختلف است.

کاتالوگ پوشش کف سیلیکال

دانلود   /   مشاهده

کاتالوگ کف دکوراتیو – کاتالوگ کف بتن سنگ – کاتالوگ کف استامپی

کاتالوگ محصولات پنام - کاتالوگ کف دکوراتیو - کاتالوگ کف استامپی - کاتالوگ کف بتن سنگ

کاتالوگ کف دکوراتیو شامل مجموعه ای از توضیحات ، نحوه اجرا و عکس هایی با طرح های مختلف مربوط به کف استامپی یا به اصطلاح عام کف دکوراتیو است.

کاتالوگ کف دکوراتیو

دانلود   /   مشاهده

 کاتالوگ محصولات پنام - کاتالوگ کف دکوراتیو - کف استامپی - کف بتن سنگ

کاتالوگ بتن سنگ پنام شامل مجموعه ای از توضیحات ، نحوه اجرا و عکس هایی با طرح های مختلف مربوط به کف استامپی یا به اصطلاح عام کف دکوراتیو- نما استامپی یا به اصطلاح نما دکوراتیو- کف صنعتی است.

کاتالوگ کف بتن سنگ

دانلود   /   مشاهده

کاتالوگ نما دکوراتیو – کاتالوگ نما استمپ وال – کاتالوگ نما استامپی

کاتالوگ محصولات پنام - کاتالوگ نما دکوراتیو - استمپ وال

کاتالوگ نما دکوراتیو شامل مجموعه ای از توضیحات ، نحوه اجرا و عکس هایی با طرح های مختلف مربوط به نما استامپی یا به اصطلاح عام نمای دکوراتیو است.

کاتالوگ نما دکوراتیو

دانلود   /   مشاهده

کاتالوگ قالب دکوراتیو و کاتالوگ رنگ دکوراتیو

کاتالوگ محصولات پنام - کاتالوگ رنگ

کاتالوگ رنگ شامل تمامی رنگ های قابل اجرا در کف استامپی / نما استامپی یا به اصطلاح عام طرح های کف دکوراتیو / نمای دکوراتیو است.

کاتالوگ رنگ

دانلود   /   مشاهده

کاتالوگ محصولات پنام - کاتالوگ قالب

کاتالوگ قالب شامل تمامی قالب های قابل اجرا در کف استامپی / نما استامپی یا به اصطلاح عام طرح های کف دکوراتیو / نمای دکوراتیو است.

کاتالوگ قالب

دانلود   /   مشاهده

  * شرکت بتن سنگ پنام تنها شرکت دارنده بیش از 100 نوع طرح مختلف قالب در خاورمیانه در زمینه کف دکوراتیو و نمای دکوراتیو است.