الیاف پلی پروپیلن

توضیحات:

الياف پلی پروپيلن از طريق پليمريزاسيون پروپيلن به صورت يک پليمر خطی تهيه می گردد و به اختصار پ-پ ناميده می شود بعد از پيدا شدن کاتاليست زيگلرناتا توليد شد اين کاتاليست توليد پلی پروپيلن ايزو تاکتيک که قادر به متبلور شدن می باشد، را امکان پذير ساخت.
اين الياف در سال 1960 در ايتاليا با نام تجاری مراکلون به صورت صنعتی توليد شده و به بازار عرضه گرديد. خصوصيات پروپيلن باعث رشد سريع آن در سطح بين المللی گرديد و بعد از مدتی نسبتاً کوتاه، پلی پروپيلن توانست از نظر مقدار توليد، چهارمين مقام را بعد از پلی استر، نايلون و آکريليک کسب نمايد.

چرا باید از الیاف استفاده کنیم؟

• الیاف پلی پروپیلن باعث دوام بتن در شرایط سخت محیطی می شود.
• استفاده از الیاف باعث کاهش ترک خوردگی به میزان قابل توجهی می شود.
• کاربرد الیاف از هدر رفتن سرمایه های هنگفت به علت خوردگی آرماتور و خرابی بتن جلوگیری می کند.
• الیاف پلی پروپیلن جایگزینی مناسب برای آرماتور حرارتی می باشد و می تواند ترک های پلاستیک و ترک های ناشی از افت و خزش بتن و تغییرات دما را به نحو مطلوبی کنترل نماید.
• جایگزینی آرماتور حرارتی با الیاف پلی پروپیلن به کاهش بار مرده و کاهش هزینه ها و زمان اجرا منجر شود.
• از سال 1980 به طور گسترده ی از الیاف در سراسر دنیا برای جایگزینی آرماتور حرارتی استفاده شده است.
• بتن تقویت شده با الیاف دارای مقاومت کششی و خمشی بیشتری نسبت به بتن معمولی می باشد.
• بتن الیافی چسبندگی بهتری به میلگردها دارد.
• بتن الیافی بسیار دیرتر دچار خستگی می شود.
• به علت کاهش نفوذپذیری، بتن در برابر سیکل های ذوب و انجماد مقاومت بیشتری خواهد داشت.
کاربرد الیاف در شاتکریت باعث کاهش ریباند به میزان قابل توجهی می شود و از نظر اقتصادی بسیار مناسب است.

بتن بدون ترک و همگن با الیاف پلی پروپیلن

علت اصلی استفاده از الیاف، جلوگیری از ایجاد ترک می باشد. کاربرد الیاف پلی پروپیلن از ترک خوردگی و جمع شدگی بتن بخصوص در سنین اولیه آن (Plastic Shrinkage) جلوگیری می کند. علت ایجاد ترک پلاستیک، تمایل بتن به جمع شدگی دراثر تبخیر آب سطحی یا کاهش دمای بتن می باشد. در صورت مقید بودن بتن (اصطکاک با زمین زیر آن، چسبندگی به جداره قالب و…)، تمایل به جمع شدگی باعث ایجاد تنش های کششی در بتن می شود و با توجه به اینکه مقاومت اولیه بتن ناچیز است، ترک ایجاد می شود. در بعضی موارد، ترک ها می توانند به حدی گسترش یابند که کل ضخامت قطعه بتنی را فرا گیرد و به شدت کیفیت و دوام عضو را کاهش دهد.
تعداد زیاد الیاف و مقاومت کششی آن، باعث جلوگیری از ایجاد اینگونه ترک ها می شود.
همچنین آب انداختگی بتن باعث ایجاد ترک های ریزی می شود که اصطلاحاً ترک پوست سوسماری گفته می شود.
الیاف پلی پروپیلن باعث جلوگیری از آب انداختگی بتن شده و از انتقال آب به سطح بتن جلوگیری می کند که نتیجه آن همگن شدن بتن و یکسان سازی نسبت آب به سیمان در تمام بتن و تداوم عمل هیدراتاسیون می باشد. این الیاف نفوذپذیری سطح بتن را کاهش داده و موجب افزایش مقاومت سایشی بتن می شود و لذا سطح بتن دچار خردشدگی و ورقه شدن نمی گردد. کاهش ترک خوردگی در سنین اولیه بتن و جلوگیری از آب انداختگی آن به معنی جلوگیری از ایجاد نقاط ضعیف در بتن بوده و بعد از سخت شدن بتن، جلوی جمع شدگی آن را می گیرد و از ایجاد ترک های حرارتی به میزان بسیار زیادی جلوگیری می کند(جایگزین مناسبی برای آرماتور حرارتی).
همچنین از نفوذپذیری بتن کاسته شده و نفوذ عوامل خورنده به داخل بتن کمتر شده و دوام بتن افزایش می یابد.
در شکل چگونگی خوردگی آرماتور به علت وجود ترک در بتن و کاهش قلیایی بودن محیط بتن (در اثرکربناسیون سیمان طی زمان) نشان داده شده است.

بتن دارای مقاومت ضربه ای و سایشی زیاد با الیاف پلی پروپیلن

بتن الیافی دارای مقاومت ضربه ای بسیار زیادی می باشد. برای اولین بار در سال 1960 از الیاف پلی پروپیلن در ساخت پناهگاه های نظامی به علت مقاومت ضربه ای زیاد آن استفاده شد. افزایش مقاومت ضربه ای در موارد بسیاری مانند پله ها، پارکینگ ها، پی ماشین آلات سنگین، باند فرودگاه ها، سازه های دریایی و … بسیار مناسب است.
به علت موارد یاد شده از بتن الیافی برای ساخت سازه های مقاوم در برابر انفجار، انبار مهمات، پناهگاه ها و … استفاده می شود.
بتن الیافی در برابر سایش نیز مقاوم تر از بتن معمولی است. بتن الیافی در بسیاری از نقاط که در معرض سایش قرار دارند، مثل کف های کارخانجات صنعتی، پیاده روها، کانال های آب و روسازی و… در سراسر دنیا مورد استفاده است.

ردیف نام مشخصه مقدار واحد
1 نوع جنس p.p 100%
2 رنگ ظاهری سفید
2 وزن مخصوص 91/0 g/cm3
4 قطر 18 میکرون
5 سطح مقطع گرد
6 محدوده ذوب 170 -160 درجه سانتی گراد
7 دمای نرم شدگی 150 -140 درجه سانتی گراد
8 مقاومت در برابر اسیدها و قلیاها بالا
9 مقاومت در برابر نمک بالا
10 مقدار فینیش 1-6/0 درصد
11 ظرافت 2 دنیر
12 طول برش 18 -6-12 میلی متر
13 استحکام 4 – 5/3 گرم بر دنیر
14 درصد ازدیاد طول 100 – 80 درصد
15 قوطه وری در آب 5 -3 ثانیه
16 نوع تکسچر 0 تعداد در دسی متر
17 نوع روغن هیدروفیل
18 نشت روغن 6/0 درصد
دانلود الياف پلی پروپيلنpdf.pdf