افزودنی بتن > الیاف پلی پروپیلن > محصولات و مشخصات فنی

الیاف پلی پروپیلن

الياف پلی پروپيلن از طريق پليمريزاسيون پروپيلن به صورت يک پليمر خطی تهيه می گردد و به اختصار پ-پ ناميده می شود بعد از پيدا شدن کاتاليست زيگلرناتا توليد شد اين کاتاليست توليد پلی پروپيلن ايزو تاکتيک که قادر به متبلور شدن می باشد، را امکان پذير ساخت.
اين الياف در سال 1960در ايتاليا با نام تجاری مراکلون به صورت صنعتی توليد شده و به بازار عرضه گرديد. خصوصيات پروپيلن باعث رشد سريع آن در سطح بين المللی گرديد و بعد از مدتی نسبتاً کوتاه، پلی پروپيلن توانست از نظر مقدار توليد، چهارمين مقام را بعد از پلی استر، نايلون وآکريليک کسب نمايد.

الياف پلی پروپيلنpdf.pdf