سوپر پلاستی سایز پلاس نانو تکنولوژی ( Stone Crete 3300N-B )

توضیحات:

توضیحات:
Stone Crete 3300N-B مایعی برای استفاده در بتون ریزی¬های پیشرفته که دارای شبکه های آرماتوری بسیار پیچیده و یا اجرای دیوارهای برشی بلند می باشند.

موارد استفاده:

Stone Crete 3300N-B مایعی است که برای استفاده در بتون ریزی¬های پیشرفته با شبکه¬های آرماتوری بسیار پیچیده و اجرای دیوارهای برشی، طراحی شده است. معمولا برای روان سازی از انواع فوق روان¬کننده ها استفاده می نمایند ولی با پیشرفت و ساخت ریزدانه های Nano و افزودن آن به فوق روان کننده ها محصولی بدست می آید به نام Stone Crete 3300N-B که خواص آن با تمامی فوق روان¬کننده ها تفاوت دارد.
این افزودنی در نازک ترین قالب بندی ها بدون نیاز به عملیات ویبره نفوذ نموده و آن را پر می نماید.

مزایا:

– خروج کامل حباب¬های ریز و درشت و محبوس شده در بتن
– تراکم یکپارچه در تمام سطح مقطع بتن
– جلوگیری صد درصد از پارگی و بهم گسیختگی شبکه های آرماتور
– کاهش بسیار پایین مصرف نسبت به سایر روان کننده¬ها
– افزایش مقاومت فشاری بتن، کاهش میزان مصرف سیمان بین 1 تا 81 درصد
– سازگار و قابل ترکیب با انواع سیمان¬های پرتلند
– جلوگیری از سایش و فرسایش تجهیزات بتن ریزی و قالب بندی

میزان مصرف:
بسته به نوع مصالح مورد استفاده در بتن و تیپ سیمان ها و کاهش مصرف آب، مقدار مصرف بین 3/0 تا 8/0 وزن مصرفی سیمان (به ازای هر

100 کیلو سیمان مصرفی 5/0 لیتر)

خواص فیزیکی:

مخلوط بتن:

1- می¬تواند با آب اختلاطی مخلوط شده و به بتون اضافه گردد.
2- می¬تواند به بتون آماده اضافه شود و سپس اختلاط کامل گردد.

بسته بندی:

در بسته های 20 لیتری موجود است.

pdf>دانلود سوپر پلاستی سایز پلاس نانو تکنولوژی.pdf

سوپر پلاستی سایز پلاس نانو تکنولوژی پلاستی سایز پلاستی سایز پلاس نانو تکنولوژی