آزاد کننده پودری آنتیک 200(Release Agent 200)

توضیحات:

آزاد کننده پودری آنتیک 200 پودری است سفید و یا رنگی که جهت عدم چسبندگی قالب به بتن تولید شده است. در صورت استفاده این پودر در رنگ متضاد با رنگ بتن و یا رنگ سخت کننده رنگی 100 ایجاد دو رنگی و یا طرح های آنتیک خواهد نمود.

موارد استفاده:

این ماده بر روی بتن های رنگی و یا بر روی سطوح رنگ شده با سخت کننده رنگی 100 استفاده می شود. آزاد کننده پودری آنتیک 200 بر روی بتن تازه پخش می شود و بعد از آن اقدام به قالب زدن می شود. این ماده موجب می شود تا بتن به قالب های طرح دادن بتن نچسبد. مقداری از پودر آزاد کننده در بافت سطحی بتن و یا هاردنر نفوذ می کند. بعد از شستشوی سطح، رنگ نهایی تاثیراتی از رنگ ریلیز را نیز خواهد داشت. در صورت تفاوت رنگ بتن یا هاردنر و ریلیز، دو رنگی و در نتیجه طرح پتینه و یا آنتیک در سطح ایجاد خواهد شد. استفاده توام از پودر آزاد کننده در رنگ های متفاوت نیز می تواند جلوه خاصی به سطح ببخشد.

مزایا:

– جلوگیری از چسبیدن بتن تازه به قالب و یا ابزار و وسائل
– پودر آماده جهت استفاده
– عدم رنگ پریدگی
– 40 رنگ مختلف

محدودیت ها:

آزاد کننده پودری آنتیک 200 نباید به عنوان رنگ اصلی و پایه مورد استفاده قرارگیرد خصوصاً به هیچ وجه نباید با بتن مخلوط شود. این ماده باید بر روی بتن رنگی ویژه و یا پودر هاردنر پخش شود. این ماده زمانی که بتن در حالت پلاستیک است و بعد از ماله کشی سطح و در حالی که بتن در حالت پلاستیک است، روی بتن ریخته شود.

پوشش:

پوشش وابستگی زیادی به روش اجرا، شرایط اجرای پروژه و وسایل اجرا دارد. اما مصرف متوسط 175 گرم در متر مربع می باشد.

سیلر نهایی:

برای پوشش نهایی(Coating) توصیه می شود از رزین های مخصوص شرکت پنام و از آن جمله سیلر اکریلیکی پایه حلال 700 استفاده شود.

 

بسته بندی:

به صورت کیسه های 50-35 کیلوگرمی و یا در سطل های 5/17 کیلوگرمی موجود است.

pdf> دانلود آزاد کننده آنتیک 200.pdf