آزاد کننده مایع 300 (Liquid Release 300)

توضیحات:

Liquid Release 300 ماده ای است با فرمولاسیون مخصوص جهت عدم چسبندگی بتن به قالب. این ماده ترکیبی ارگانیک می باشد که با آلکائیل های موجود در بتن تشکیل فیلمی محافظ را می دهد و مانع چسبیدن بتن به وسائل و قالب می گردد. این ماده دارای وزن مولکولی بالا می باشد و همین مسئله باعث سهولت پاک شدن از روی سطح بتن و ابزار و وسائل است.

موارد استفاده:

این ماده جهت عدم چسبندگی بتن به بتن تازه استفاده می گردد. این ماده برای بتن معمولی، بتن رنگی، بتن با سطح پوشیده از هاردنر مورد استفاده دارد Liquid Release 300 مستقیماً بر روی سطح اسپری می گردد. وقتی این مایع با Release Agent 200 به صورت توام استفاده می شود ایجاد سطحی با نمای آنتیک و قدیمی می نماید.

مزایا:

– بدون رنگ
– عدم چسبیدگی به بتن و وسائل
– استفاده آسان
– ایجاد اثرات آنتیک و رستیک در ترکیب با Release Agent 200 در سطح

محدودیت¬ها:

Liquid Release 300 باید قبل از خشک شدن بتن به حد کافی استفاده گردد. وجود آب سطحی باعث می شود تا آب جایگزین این ماده گردد و باعث چسبیدن بتن به وسائل و قالب شود. در سطوح قائم استفاده آن روش خاصی را می طلبد. این ماده مشتعل شونده است. در نزدیکی آتش، جرقه و یا مکان جوشکاری استفاده نگردد. دمای اشتعال بالای 90 درجه سانتیگراد است.

پوشش:

بصورت خالص استفاده نمائید. میزان مصرف وابسته به تکنیک اجراء، زمانبندی، شرایط پروژه و وسائل مورد استفاده دارد.
زبری سطح و قالب مورد استفاده نیز در میزان مصرف مهم می باشد. سطوح و قالب های زبر میزان مصرف بالاتری را می طلبند. به طور متوسط هر 4 لیتر برای 20 الی 30 متر مربع استفاده می گردد.

سیلر نهایی:

برای پوشش نهایی(Coating) توصیه می شود از رزین های مخصوص شرکت پنام و از آن جمله Super Seal 700 استفاده شود.

بسته بندی:

در گالن های 4، 20 و 200 لیتری موجود می باشد.

pdf> دانلود آزاد کننده مایع 300.pdf

آزاد کننده مایع 300 کف سازی بتن دکوراتیو کف سازی بتن سنگ کف سازی بتن منقش فیلم کف سازی بتن دکوراتیو فیلم کف سازی بتن سنگ فیلم کف سازی بتن منقش کاتالوگ کف سازی بتن دکوراتیو کاتالوگ کف سازی بتن سنگ کاتالوگ کف سازی بتن منقش گالری عکس کف سازی بتن دکوراتیو گالری عکس کف سازی بتن سنگ گالری عکس کف سازی بتن منقش چارت رنگ کف سازی بتن دکوراتیو چارت رنگ کف سازی بتن سنگ چارت رنگ کف سازی بتن منقش قالب های کف سازی بتن دکوراتیو قالب های کف سازی بتن منقش قالب های کف سازی بتن سنگ مشخصات فنی کف سازی بتن کوراتیو مشخصات فنی کف سازی بتن سنگ مشخصات فنی کف سازی بتن منقش محصولات کف سازی بتن کوراتیو محصولات کف سازی بتن سنگ محصولات کف سازی بتن منقش پروژه های کف سازی بتن کوراتیو پروژه های کف سازی بتن سنگ پروژه های کف سازی بتن منقش سایر محصولات