نما > پلاستر رنگی > محصولات و مشخصات فنی

اسکریپر، اسپنیش و …(Wall Plaster 4000)

این محصول مخلوطی آماده برای نماسازی می باشد که با سیمان های پلیمری تقویت شده ساخته می شود. این محصول با قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح، قابلیت نماسازی بسیار زیبا و بادوام با تنوع رنگ و بافت های مختلف را امکان پذیر می سازد.

pdfWall Plaster 4000.pdf