فیلم نحوه اجرا کف دکوراتیو بتن سنگ منقش

در این فیلم با چگونگی اجرای بتن منقش- استمپ کانکریت توسط شرکت بتن سنگ پنام آشنا خواهید شد.این فیلم شامل پخش مواد،قالب زدن، شستشو و روکش نهایی است

نحوه اجرا کف دکوراتیو

1- هر کیسه را در سطلی تمیز خالی نموده و مخلوط نمائید
2- بعد از پخش بتن و شمشه کش کردن سطح پودر سخت کننده را بپاشید
3- بعد از پاشش پودر، سطح را با ماله صاف کنید
4-در زمان مناسب پودر آزاد کننده را به روش پاشش خشک بپاشید
5- قالب ها را روی بتن گذاشته و مهر زدن را آغاز نمایید
6-در 24 ساعت اولیه  با کاتر درزهای اجرائی را ببرید
7-بعد از رسیدن سطح به مقاومت کافی سطح را بشوئید
8-بعد از خشک شدن سیلر نهائی را اجرا نمائید

مراحل اجرا نمای استامپی دکوراتیو

1- پخش بتن  بر روی سطح
2- پاشش پودر سخت کننده
3- پاشش پودر ریلیز
4- قالب زدن سطح
5- شستشو وآماده سازی سطح
6-اجرای سیلر

دانلود فیلم اجرای کف دکوراتیوflv-icon-450x250