پوشش کف محیط های خشک و فضاهای داخلی سیلیکال Silikal MMA-C

پوشش کف محیط های خشک و فضاهای داخلی سیلیکال Silikal MMA-C

پوشش کف محیط های خشک سیلیکال Silikal MMA-C
مناسب برای کف محیط های خشک همراه با فشار و فرسایش فیزیکی بالا مثل سالن های تولید ، صنایع مکانیکی ، انبارها ، پارکینگ ها و … است.

پوشش کف محیط های خشک سیلیکال Silikal MMA-Cجهت کف های صنعتی خشک و بیشتر در صنایع مکانیکی، انبارها، نمایشگاه ها و فروشگاه ها استفاده می گردد. بر اساس شرایط استفاده از این کف های انتخاب های متفاوتی موجود است. با انتخاب رنگ ها و مدل های مختلف دکوراتیو می توان علاوه بر کارکرد و مشخصات فنی مورد نیاز، زیبائی را نیز تامین نمود. ضخامت پیشنهادی کل در این روش 2 الی 4 میلی متر است.

پوشش کف محیط های خشک سیلیکال Silikal MMA-C

> توضیحات
پوشش کف محیط های خشک سیلیکال Silikal MMA-C

پوشش کف محیط های خشک سیلیکال Silikal MMA-C بسترهای قابل اجرا روش های اجرا
 رزین پایه مصرفی Silikal R62 بتن تک رنگ
پوشش خود تراز مواد سیمانی  همراه با پولک های رنگی
ضخامت اجرا 2 الی 4 میلی متر آسفالت
مقاوم در برابر لغزش کاشی
پوشش کف محیط های خشک سیلیکال Silikal MMA-C
پوشش کف محیط های خشک سیلیکال Silikal MMA-C
انبار ، تعمیرگاه ماشین ، آشیانه هواپیما
کارخانجات داروسازی و نساجی
رستوران ، کافی شاپ ، هتل و سینما
مدارس ، دانشگاه ها ، بیمارستان ، مهد کودک ، موزه
سوپر مارکت و فروشگاه
Main Coat Priming Substrate
Si­likal R 62/SV ap­prox. 1-2 mm (mod­er­ate stress­es) Silikal R 51 Concrete
Si­likal R62/SV ap­prox. 3-4 mm (e.g. fork lift trucks and heavy rolling traf­fic) (concrete, cement screed) Cement screed
Si­li­kal RU 727 (Asphalt) Asphalt
Si­li­kal RU 727 + adhesion promotor Ad­di­tiv M (tiles) Metal
Colour Concept Additional Item Decorations
to Colour Concept Scratch slur­ry with Si­likal RV 368 Pig­ment­ed smooth
Coloured flakes slight­ly
non-slip
Coloured flakes smooth