فیلم بتن پولیشی – سوپر فلور

فیلم بتن پولیشی – سوپر فلور نحوه اجرا بتن پولیشی را توسط شرکت بتن سنگ پنام نمایش می دهد.

سوپر فلور کاملترین روش بتن پولیشی در کف سازی می باشد. در روش های پیشرفته ساب، معمولا بتن سطحی و مشکل دار برداشته می شود و سطوح زیرین و مقاوم تر نمایان می شود. بتن موجود با روش های پیشرفته با استفاده از مواد سخت کننده و انتخاب الماس ها و پدهای مناسب سابیده شده و سپس پولیش می گردد.

نتیجه کار، سطحی کاملا صاف و با کیفیت می باشد که از لحاظ کاربردی و زیبایی در بالاترین حد ممکن قرار دارد. کف های بتنی قابلیت بیشتری از آنچه که به ظاهر به نظر می رسد دارند، بتن پولیشی – سوپر فلور پنام باعث می شود تا زیبایی کف های بتنی نمایان گردد.

کف های خاکستری و کثیف تبدیل به کف های براق، زیبا و بادوام می گردد. جهت رسیدن به کیفیت حداکثر سوپرفلور، شرکت پنام مراحل ویژه ای را در نظر دارد.

فیلم بتن پولیشی – سوپر فلور نحوه اجرا بتن پولیشی (سوپر فلور) پنام را طی مراحل ذیل نمایش می دهد

1-ابتدا سایش زبر و زیاد جهت برداشتن سطح رویه یا سطح آلوده و یا روکش قدیمی
2- استفاده از سایش نرم تر جهت نرم کردن سطح که خود ممکن است شامل مراحلی باشد
3- اشباع و عمل آوری سطح با رزین های مناسب جهت افزایش سختی
4-سایش سطح با لقمه های مخصوص و نرم تر جهت رسیدن به سطح سوپر فلور
5- استفاده از رزین جهت رسیدن به انعکاس لازم
6-پولیش نرم توسط پد های زبر و نرم

فیلم بتن پولیشی - سوپر فلور - سوپر فلور پلاتینیوم

سوپر فلور پلاتینیوم

فیلم بتن پولیشی - سوپر فلور - سوپر فلور گلد

سوپر فلور گلد

فیلم بتن پولیشی - سوپر فلور - سوپر فلور سیلور

سوپر فلور سیلور

فیلم بتن پولیشی - سوپر فلور - سوپر فلور برنز

سوپر فلور برنز